Rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

Rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztatás

2022.02.16.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény rendelkezései szerint a közös képviselő a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan minden hónap 15. napjáig írásban, hirdetmény útján a tulajdonostársakat tájékoztatni köteles a közüzemi szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház tekintetében jelentkező megtakarításokról, költségnemenkénti bontásban.

Továbbá minden év február 15. napjáig, a közös képviselő köteles írásban, a rezsicsökkentés egyes közszolgáltatási területeken történt bevezetése óta, az annak eredményeként a tulajdonostárs külön tulajdonú lakása és a nem lakás céljára szolgáló helyisége tekintetében jelentkező megtakarításairól költségnem szerinti bontásban és évenként összesítve a tulajdonostársakat tájékoztatni.

A Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. minden általa kezelt társasházában kifüggesztette a rezsicsökkentés aktuális eredményéről szóló hirdetményt, amellyel egyidejűleg az évenkénti összesítőket minden tulajdonostárs számára írásban, postai úton megküldte.

Kérjük, jelezzék felénk az ismert elérhetőségeinken amennyiben az írásbeli tájékoztatást nem kapták meg. Jelezzék továbbá, ha a kifüggesztett hirdetmény a társasházi faliújságon nem lelhető fel.